تابستان داغ ! ارسال رایگان کلیه سفارشات بالای 100 هزار تومان به همراه 6 ماه گارانتی کلیه محصولات

باتری اورجینال لپ تاپ سونی Sony VGP-BPS34

از 0 رای
شناسه محصول: Sony VGP-BPS34 دسته: , ,
مشکی
اورجینال
صاف
  Sony

  باتری اورجینال لپ تاپ سونی Sony VGP-BPS34

  Compatible Models

  • Vaio
  • Vaio Fit 14
  • Vaio Fit 14 SVF14A
  • Vaio Fit 14 SVF14A13CXB
  • Vaio Fit 14 SVF14A13CXP
  • Vaio Fit 14 SVF14A13CXS
  • Vaio Fit 14 SVF14A14CXB
  • Vaio Fit 14 SVF14A14CXP
  • Vaio Fit 14 SVF14A14CXS
  • Vaio Fit 14 SVF14A15CXB
  • Vaio Fit 14 SVF14A15CXP
  • Vaio Fit 14 SVF14A15CXS
  • Vaio Fit 14 SVF14A15SCB
  • Vaio Fit 14 SVF14A15SCP
  • Vaio Fit 14 SVF14A15ST
  • Vaio Fit 14 SVF14A15STB
  • Vaio Fit 14 SVF14A15STP
  • Vaio Fit 14 SVF14A16CXB
  • Vaio Fit 14 SVF14A16CXP
  • Vaio Fit 14 SVF14A16CXS
  • Vaio Fit 14 SVF14A17CXB
  • Vaio Fit 14 SVF14A17CXP
  • Vaio Fit 14 SVF14A17CXS
  • Vaio Fit 14 SVF14A17SCB
  • Vaio Fit 14 SVF14A17SCP
  • Vaio Fit 14 SVF14A18SCB
  • Vaio Fit 14 SVF14A18SCP
  • Vaio Fit 14 SVF14A190X
  • Vaio Fit 14 SVF14A190XB
  • Vaio Fit 14 SVF14A190XP
  • Vaio Fit 14 SVF14A1C001S
  • Vaio Fit 14 SVF14A1C004B
  • Vaio Fit 14 SVF14A1C004P
  • Vaio Fit 14 SVF14A1C5E
  • Vaio Fit 14 SVF14A1C5EB
  • Vaio Fit 14 SVF14A1C5EP
  • Vaio Fit 14 SVF14A1M2E
  • Vaio Fit 14 SVF14A1M2EB
  • Vaio Fit 14 SVF14A1M2EP
  • Vaio Fit 14 SVF14A1S9R
  • Vaio Fit 14 SVF14A1S9RB
  • Vaio Fit 14 SVF14A1S9RP
  • Vaio Fit 14 SVF14AA1QL
  • Vaio Fit 14 SVF14AA1QLB
  • Vaio Fit 14 SVF14AA1QLP
  • Vaio Fit 14 SVF14AA1QM
  • Vaio Fit 14 SVF14AA1QMB
  • Vaio Fit 14 SVF14AA1QMP
  • Vaio Fit 14 SVF14AC1QL
  • Vaio Fit 14 SVF14AC1QLB
  • Vaio Fit 14 SVF14AC1QLP
  • Vaio Fit 14 SVF14ACL1QL
  • Vaio SVF15A
  • Vaio SVF15A1
  • Vaio SVF15A13CB
  • Vaio SVF15A13CP
  • Vaio SVF15A13CPS
  • Vaio SVF15A13CW
  • Vaio SVF15A15CB
  • Vaio SVF15A15CP
  • Vaio SVF15A15CPS
  • Vaio SVF15A15CW
  • Vaio SVF15A15CX
  • Vaio SVF15A15CXB
  • Vaio SVF15A15CXP
  • Vaio SVF15A15CXPS
  • Vaio SVF15A15CXS
  • Vaio SVF15A15CXSB
  • Vaio SVF15A15CXSP
  • Vaio SVF15A15CXSPS
  • Vaio SVF15A15CXSW
  • Vaio SVF15A15CXW
  • Vaio SVF15A15ST
  • Vaio SVF15A15STB
  • Vaio SVF15A15STP
  • Vaio SVF15A15STPS
  • Vaio SVF15A15STW
  • Vaio SVF15A16CG
  • Vaio SVF15A16CGS
  • Vaio SVF15A16CGSB
  • Vaio SVF15A16CGSP
  • Vaio SVF15A16CGSPS
  • Vaio SVF15A16CGSW
  • Vaio SVF15A16CX
  • Vaio SVF15A16CXB
  • Vaio SVF15A16CXP
  • Vaio SVF15A16CXPS
  • Vaio SVF15A16CXS
  • Vaio SVF15A16CXSB
  • Vaio SVF15A16CXSP
  • Vaio SVF15A16CXSPS
  • Vaio SVF15A16CXSW
  • Vaio SVF15A16CXW
  • Vaio SVF15A16SC
  • Vaio SVF15A16SCB
  • Vaio SVF15A16SCP
  • Vaio SVF15A16SCPS
  • Vaio SVF15A16SCW
  • Vaio SVF15A17CJ
  • Vaio SVF15A17CJS
  • Vaio SVF15A17CJSB
  • Vaio SVF15A17CJSP
  • Vaio SVF15A17CJSPS
  • Vaio SVF15A17CJSW
  • Vaio SVF15A17CX
  • Vaio SVF15A17CXB
  • Vaio SVF15A17CXP
  • Vaio SVF15A17CXPS
  • Vaio SVF15A17CXS
  • Vaio SVF15A17CXSB
  • Vaio SVF15A17CXSP
  • Vaio SVF15A17CXSPS
  • Vaio SVF15A17CXSW
  • Vaio SVF15A17CXW
  • Vaio SVF15A17SC
  • Vaio SVF15A17SCB
  • Vaio SVF15A17SCP
  • Vaio SVF15A17SCPS
  • Vaio SVF15A17SCW
  • Vaio SVF15A18CX
  • Vaio SVF15A18CXB
  • Vaio SVF15A18CXP
  • Vaio SVF15A18CXPS
  • Vaio SVF15A18CXW
  • Vaio SVF15A18SC
  • Vaio SVF15A18SCB
  • Vaio SVF15A18SCP
  • Vaio SVF15A18SCPS
  • Vaio SVF15A18SCW
  • Vaio SVF15A190X
  • Vaio SVF15A190XB
  • Vaio SVF15A190XP
  • Vaio SVF15A190XPS
  • Vaio SVF15A190XW
  • Vaio SVF15A1A4E
  • Vaio SVF15A1A4EB
  • Vaio SVF15A1A4EP
  • Vaio SVF15A1A4EPS
  • Vaio SVF15A1A4EW
  • Vaio SVF15A1ACX
  • Vaio SVF15A1ACXB
  • Vaio SVF15A1ACXP
  • Vaio SVF15A1ACXPS
  • Vaio SVF15A1ACXS
  • Vaio SVF15A1ACXSB
  • Vaio SVF15A1ACXSP
  • Vaio SVF15A1ACXSPS
  • Vaio SVF15A1ACXSW
  • Vaio SVF15A1ACXW
  • Vaio SVF15A1B4E
  • Vaio SVF15A1B4EB
  • Vaio SVF15A1B4EP
  • Vaio SVF15A1B4EPS
  • Vaio SVF15A1B4EW
  • Vaio SVF15A1BCX
  • Vaio SVF15A1BCXB
  • Vaio SVF15A1BCXP
  • Vaio SVF15A1BCXPS
  • Vaio SVF15A1BCXS
  • Vaio SVF15A1BCXSB
  • Vaio SVF15A1BCXSP
  • Vaio SVF15A1BCXSPS
  • Vaio SVF15A1BCXSW
  • Vaio SVF15A1BCXW
  • Vaio SVF15A1C00
  • Vaio SVF15A1C006
  • Vaio SVF15A1C006B
  • Vaio SVF15A1C006P
  • Vaio SVF15A1C006PS
  • Vaio SVF15A1C006W
  • Vaio SVF15A1C5E
  • Vaio SVF15A1C5EB
  • Vaio SVF15A1C5EP
  • Vaio SVF15A1C5EPS
  • Vaio SVF15A1C5ER
  • Vaio SVF15A1C5ERB
  • Vaio SVF15A1C5ERP
  • Vaio SVF15A1C5ERPS
  • Vaio SVF15A1C5ERW
  • Vaio SVF15A1C5EW
  • Vaio SVF15A1CCX
  • Vaio SVF15A1CCXB
  • Vaio SVF15A1CCXP
  • Vaio SVF15A1CCXPS
  • Vaio SVF15A1CCXW
  • Vaio SVF15A1DPX
  • Vaio SVF15A1DPXB
  • Vaio SVF15A1DPXP
  • Vaio SVF15A1DPXPS
  • Vaio SVF15A1DPXR
  • Vaio SVF15A1DPXRB
  • Vaio SVF15A1DPXRP
  • Vaio SVF15A1DPXRPS
  • Vaio SVF15A1DPXRW
  • Vaio SVF15A1DPXW
  • Vaio SVF15A1M2E
  • Vaio SVF15A1M2EB
  • Vaio SVF15A1M2EP
  • Vaio SVF15A1M2EPS
  • Vaio SVF15A1M2ES
  • Vaio SVF15A1M2ESB
  • Vaio SVF15A1M2ESP
  • Vaio SVF15A1M2ESPS
  • Vaio SVF15A1M2ESW
  • Vaio SVF15A1M2EW
  • Vaio SVF15A1S2E
  • Vaio SVF15A1S2EB
  • Vaio SVF15A1S2EP
  • Vaio SVF15A1S2EPS
  • Vaio SVF15A1S2ES
  • Vaio SVF15A1S2ESB
  • Vaio SVF15A1S2ESP
  • Vaio SVF15A1S2ESPS
  • Vaio SVF15A1S2ESW
  • Vaio SVF15A1S2EW
  • Vaio SVF15A1S2R
  • Vaio SVF15A1S2RB
  • Vaio SVF15A1S2RP
  • Vaio SVF15A1S2RPS
  • Vaio SVF15A1S2RS
  • Vaio SVF15A1S2RSB
  • Vaio SVF15A1S2RSP
  • Vaio SVF15A1S2RSPS
  • Vaio SVF15A1S2RSW
  • Vaio SVF15A1S2RW
  • Vaio SVF15A1S9R
  • Vaio SVF15A1S9RB
  • Vaio SVF15A1S9RP
  • Vaio SVF15A1S9RPS
  • Vaio SVF15A1S9RW
  • Vaio SVF15A1Z2E
  • Vaio SVF15A1Z2EB
  • Vaio SVF15A1Z2EP
  • Vaio SVF15A1Z2EPS
  • Vaio SVF15A1Z2ES
  • Vaio SVF15A1Z2ESB
  • Vaio SVF15A1Z2ESP
  • Vaio SVF15A1Z2ESPS
  • Vaio SVF15A1Z2ESW
  • Vaio SVF15A1Z2EW
  • Vaio SVF15A1Z2R
  • Vaio SVF15A1Z2RB
  • Vaio SVF15A1Z2RP
  • Vaio SVF15A1Z2RPS
  • Vaio SVF15A1Z2RW
  • Vaio SVF15A29LB
  • Vaio SVF15A29LP
  • Vaio SVF15A29LPS
  • Vaio SVF15A29LW
  • Vaio SVF15AA1QL
  • Vaio SVF15AA1QLB
  • Vaio SVF15AA1QLP
  • Vaio SVF15AA1QLPS
  • Vaio SVF15AA1QLW
  • Vaio SVF15AA1QM
  • Vaio SVF15AA1QMB
  • Vaio SVF15AA1QMP
  • Vaio SVF15AA1QMPS
  • Vaio SVF15AA1QMW
  • Vaio SVF15AC1QL
  • Vaio SVF15AC1QLB
  • Vaio SVF15AC1QLP
  • Vaio SVF15AC1QLPS
  • Vaio SVF15AC1QLW
  • Vaio Fit 14 SVF14A13CXL
  • Vaio Fit 14 SVF14A14CXL
  • Vaio Fit 14 SVF14A15CXL
  • Vaio Fit 14 SVF14A15SCL
  • Vaio Fit 14 SVF14A15SCS
  • Vaio Fit 14 SVF14A15STL
  • Vaio Fit 14 SVF14A15STS
  • Vaio Fit 14 SVF14A16CXL
  • Vaio Fit 14 SVF14A17CXL
  • Vaio Fit 14 SVF14A17SCL
  • Vaio Fit 14 SVF14A17SCS
  • Vaio Fit 14 SVF14A18SCL
  • Vaio Fit 14 SVF14A18SCS
  • Vaio Fit 14 SVF14A190XL
  • Vaio Fit 14 SVF14A190XS
  • Vaio Fit 14 SVF14A1C001B
  • Vaio Fit 14 SVF14A1C001L
  • Vaio Fit 14 SVF14A1C001P
  • Vaio Fit 14 SVF14A1C004L
  • Vaio Fit 14 SVF14A1C004S
  • Vaio Fit 14 SVF14A1C5EL
  • Vaio Fit 14 SVF14A1C5ES
  • Vaio Fit 14 SVF14A1M2EL
  • Vaio Fit 14 SVF14A1M2ES
  • Vaio Fit 14 SVF14A1S9RL
  • Vaio Fit 14 SVF14A1S9RS
  • Vaio Fit 14 SVF14AA1QLL
  • Vaio Fit 14 SVF14AA1QLS
  • Vaio Fit 14 SVF14AA1QML
  • Vaio Fit 14 SVF14AA1QMS
  • Vaio Fit 14 SVF14AC1QLL
  • Vaio Fit 14 SVF14AC1QLS
  • Vaio Fit 14 SVF14ACL1QB
  • Vaio Fit 14 SVF14ACL1QP
  • Vaio Fit 14 SVF14ACL1QS
  • Vaio Fit 14 SVF14N2J2EB
  • Vaio Fit 14 SVF14N2J2EL
  • Vaio Fit 14 SVF14N2J2EP
  • Vaio Fit 14 SVF14N2J2ES
  • Vaio SVF15A13CBB
  • Vaio SVF15A13CBP
  • Vaio SVF15A13CBPS
  • Vaio SVF15A13CBR
  • Vaio SVF15A13CBRB
  • Vaio SVF15A13CBRP
  • Vaio SVF15A13CBRPS
  • Vaio SVF15A13CBRW
  • Vaio SVF15A13CBS
  • Vaio SVF15A13CBSP
  • Vaio SVF15A13CBSPS
  • Vaio SVF15A13CBSW
  • Vaio SVF15A13CBW
  • Vaio SVF15A13CPB
  • Vaio SVF15A13CPP
  • Vaio SVF15A13CPPS
  • Vaio SVF15A13CPR
  • Vaio SVF15A13CPRB
  • Vaio SVF15A13CPRP
  • Vaio SVF15A13CPRPS
  • Vaio SVF15A13CPRW
  • Vaio SVF15A13CPSP
  • Vaio SVF15A13CPSPS
  • Vaio SVF15A13CPSW
  • Vaio SVF15A13CPW
  • Vaio SVF15A13CWB
  • Vaio SVF15A13CWP
  • Vaio SVF15A13CWPS
  • Vaio SVF15A13CWR
  • Vaio SVF15A13CWRB
  • Vaio SVF15A13CWRP
  • Vaio SVF15A13CWRPS
  • Vaio SVF15A13CWRW
  • Vaio SVF15A13CWS
  • Vaio SVF15A13CWSP
  • Vaio SVF15A13CWSPS
  • Vaio SVF15A13CWSW
  • Vaio SVF15A13CWW
  • Vaio SVF15A15CBB
  • Vaio SVF15A15CBP
  • Vaio SVF15A15CBPS
  • Vaio SVF15A15CBR
  • Vaio SVF15A15CBRB
  • Vaio SVF15A15CBRP
  • Vaio SVF15A15CBRPS
  • Vaio SVF15A15CBRW
  • Vaio SVF15A15CBS
  • Vaio SVF15A15CBSP
  • Vaio SVF15A15CBSPS
  • Vaio SVF15A15CBSW
  • Vaio SVF15A15CBW
  • Vaio SVF15A15CPB
  • Vaio SVF15A15CPP
  • Vaio SVF15A15CPPS
  • Vaio SVF15A15CPR
  • Vaio SVF15A15CPRB
  • Vaio SVF15A15CPRP
  • Vaio SVF15A15CPRPS
  • Vaio SVF15A15CPRW
  • Vaio SVF15A15CPSP
  • Vaio SVF15A15CPSPS
  • Vaio SVF15A15CPSW
  • Vaio SVF15A15CPW
  • Vaio SVF15A15CWB
  • Vaio SVF15A15CWP
  • Vaio SVF15A15CWPS
  • Vaio SVF15A15CWR
  • Vaio SVF15A15CWRB
  • Vaio SVF15A15CWRP
  • Vaio SVF15A15CWRPS
  • Vaio SVF15A15CWRW
  • Vaio SVF15A15CWS
  • Vaio SVF15A15CWSP
  • Vaio SVF15A15CWSPS
  • Vaio SVF15A15CWSW
  • Vaio SVF15A15CWW
  • Vaio SVF15A15CXR
  • Vaio SVF15A15CXRB
  • Vaio SVF15A15CXRP
  • Vaio SVF15A15CXRPS
  • Vaio SVF15A15CXRW
  • Vaio SVF15A15STR
  • Vaio SVF15A15STRB
  • Vaio SVF15A15STRP
  • Vaio SVF15A15STRPS
  • Vaio SVF15A15STRW
  • Vaio SVF15A15STS
  • Vaio SVF15A15STSP
  • Vaio SVF15A15STSPS
  • Vaio SVF15A15STSW
  • Vaio SVF15A16CGB
  • Vaio SVF15A16CGP
  • Vaio SVF15A16CGPS
  • Vaio SVF15A16CGR
  • Vaio SVF15A16CGRB
  • Vaio SVF15A16CGRP
  • Vaio SVF15A16CGRPS
  • Vaio SVF15A16CGRW
  • Vaio SVF15A16CGW
  • Vaio SVF15A16CXR
  • Vaio SVF15A16CXRB
  • Vaio SVF15A16CXRP
  • Vaio SVF15A16CXRPS
  • Vaio SVF15A16CXRW
  • Vaio SVF15A16SCR
  • Vaio SVF15A16SCRB
  • Vaio SVF15A16SCRP
  • Vaio SVF15A16SCRPS
  • Vaio SVF15A16SCRW
  • Vaio SVF15A16SCS
  • Vaio SVF15A16SCSP
  • Vaio SVF15A16SCSPS
  • Vaio SVF15A16SCSW
  • Vaio SVF15A17CJB
  • Vaio SVF15A17CJP
  • Vaio SVF15A17CJPS
  • Vaio SVF15A17CJR
  • Vaio SVF15A17CJRB
  • Vaio SVF15A17CJRP
  • Vaio SVF15A17CJRPS
  • Vaio SVF15A17CJRW
  • Vaio SVF15A17CJW
  • Vaio SVF15A17CXR
  • Vaio SVF15A17CXRB
  • Vaio SVF15A17CXRP
  • Vaio SVF15A17CXRPS
  • Vaio SVF15A17CXRW
  • Vaio SVF15A17SCR
  • Vaio SVF15A17SCRB
  • Vaio SVF15A17SCRP
  • Vaio SVF15A17SCRPS
  • Vaio SVF15A17SCRW
  • Vaio SVF15A17SCS
  • Vaio SVF15A17SCSP
  • Vaio SVF15A17SCSPS
  • Vaio SVF15A17SCSW
  • Vaio SVF15A18CXR
  • Vaio SVF15A18CXRB
  • Vaio SVF15A18CXRP
  • Vaio SVF15A18CXRPS
  • Vaio SVF15A18CXRW
  • Vaio SVF15A18CXS
  • Vaio SVF15A18CXSP
  • Vaio SVF15A18CXSPS
  • Vaio SVF15A18CXSW
  • Vaio SVF15A18SCR
  • Vaio SVF15A18SCRB
  • Vaio SVF15A18SCRP
  • Vaio SVF15A18SCRPS
  • Vaio SVF15A18SCRW
  • Vaio SVF15A18SCS
  • Vaio SVF15A18SCSP
  • Vaio SVF15A18SCSPS
  • Vaio SVF15A18SCSW
  • Vaio SVF15A190XR
  • Vaio SVF15A190XRB
  • Vaio SVF15A190XRP
  • Vaio SVF15A190XRPS
  • Vaio SVF15A190XRW
  • Vaio SVF15A190XS
  • Vaio SVF15A190XSP
  • Vaio SVF15A190XSPS
  • Vaio SVF15A190XSW
  • Vaio SVF15A1A4ER
  • Vaio SVF15A1A4ERB
  • Vaio SVF15A1A4ERP
  • Vaio SVF15A1A4ERPS
  • Vaio SVF15A1A4ERW
  • Vaio SVF15A1A4ES
  • Vaio SVF15A1A4ESP
  • Vaio SVF15A1A4ESPS
  • Vaio SVF15A1A4ESW
  • Vaio SVF15A1ACXR
  • Vaio SVF15A1ACXRB
  • Vaio SVF15A1ACXRP
  • Vaio SVF15A1ACXRPS
  • Vaio SVF15A1ACXRW
  • Vaio SVF15A1B4ER
  • Vaio SVF15A1B4ERB
  • Vaio SVF15A1B4ERP
  • Vaio SVF15A1B4ERPS
  • Vaio SVF15A1B4ERW
  • Vaio SVF15A1B4ES
  • Vaio SVF15A1B4ESP
  • Vaio SVF15A1B4ESPS
  • Vaio SVF15A1B4ESW
  • Vaio SVF15A1BCXR
  • Vaio SVF15A1BCXRB
  • Vaio SVF15A1BCXRP
  • Vaio SVF15A1BCXRPS
  • Vaio SVF15A1BCXRW
  • Vaio SVF15A1C006R
  • Vaio SVF15A1C006RB
  • Vaio SVF15A1C006RP
  • Vaio SVF15A1C006RPS
  • Vaio SVF15A1C006RW
  • Vaio SVF15A1C006S
  • Vaio SVF15A1C006SP
  • Vaio SVF15A1C006SPS
  • Vaio SVF15A1C006SW
  • Vaio SVF15A1C00B
  • Vaio SVF15A1C00P
  • Vaio SVF15A1C00PS
  • Vaio SVF15A1C00R
  • Vaio SVF15A1C00RB
  • Vaio SVF15A1C00RP
  • Vaio SVF15A1C00RPS
  • Vaio SVF15A1C00RW
  • Vaio SVF15A1C00S
  • Vaio SVF15A1C00SP
  • Vaio SVF15A1C00SPS
  • Vaio SVF15A1C00SW
  • Vaio SVF15A1C00W
  • Vaio SVF15A1C5ES
  • Vaio SVF15A1C5ESP
  • Vaio SVF15A1C5ESPS
  • Vaio SVF15A1C5ESW
  • Vaio SVF15A1CCXR
  • Vaio SVF15A1CCXRB
  • Vaio SVF15A1CCXRP
  • Vaio SVF15A1CCXRPS
  • Vaio SVF15A1CCXRW
  • Vaio SVF15A1CCXS
  • Vaio SVF15A1CCXSP
  • Vaio SVF15A1CCXSPS
  • Vaio SVF15A1CCXSW
  • Vaio SVF15A1DPXS
  • Vaio SVF15A1DPXSP
  • Vaio SVF15A1DPXSPS
  • Vaio SVF15A1DPXSW
  • Vaio SVF15A1M2ER
  • Vaio SVF15A1M2ERB
  • Vaio SVF15A1M2ERP
  • Vaio SVF15A1M2ERPS
  • Vaio SVF15A1M2ERW
  • Vaio SVF15A1S2ER
  • Vaio SVF15A1S2ERB
  • Vaio SVF15A1S2ERP
  • Vaio SVF15A1S2ERPS
  • Vaio SVF15A1S2ERW
  • Vaio SVF15A1S2RR
  • Vaio SVF15A1S2RRB
  • Vaio SVF15A1S2RRP
  • Vaio SVF15A1S2RRPS
  • Vaio SVF15A1S2RRW
  • Vaio SVF15A1S9RR
  • Vaio SVF15A1S9RRB
  • Vaio SVF15A1S9RRP
  • Vaio SVF15A1S9RRPS
  • Vaio SVF15A1S9RRW
  • Vaio SVF15A1S9RS
  • Vaio SVF15A1S9RSP
  • Vaio SVF15A1S9RSPS
  • Vaio SVF15A1S9RSW
  • Vaio SVF15A1Z2ER
  • Vaio SVF15A1Z2ERB
  • Vaio SVF15A1Z2ERP
  • Vaio SVF15A1Z2ERPS
  • Vaio SVF15A1Z2ERW
  • Vaio SVF15A1Z2RR
  • Vaio SVF15A1Z2RRB
  • Vaio SVF15A1Z2RRP
  • Vaio SVF15A1Z2RRPS
  • Vaio SVF15A1Z2RRW
  • Vaio SVF15A1Z2RS
  • Vaio SVF15A1Z2RSP
  • Vaio SVF15A1Z2RSPS
  • Vaio SVF15A1Z2RSW
  • Vaio SVF15A29L
  • Vaio SVF15A29LR
  • Vaio SVF15A29LRB
  • Vaio SVF15A29LRP
  • Vaio SVF15A29LRPS
  • Vaio SVF15A29LRW
  • Vaio SVF15A29LS
  • Vaio SVF15A29LSP
  • Vaio SVF15A29LSPS
  • Vaio SVF15A29LSW
  • Vaio SVF15AA1QLR
  • Vaio SVF15AA1QLRB
  • Vaio SVF15AA1QLRP
  • Vaio SVF15AA1QLRPS
  • Vaio SVF15AA1QLRW
  • Vaio SVF15AA1QLS
  • Vaio SVF15AA1QLSP
  • Vaio SVF15AA1QLSPS
  • Vaio SVF15AA1QLSW
  • Vaio SVF15AA1QMR
  • Vaio SVF15AA1QMRB
  • Vaio SVF15AA1QMRP
  • Vaio SVF15AA1QMRPS
  • Vaio SVF15AA1QMRW
  • Vaio SVF15AA1QMS
  • Vaio SVF15AA1QMSP
  • Vaio SVF15AA1QMSPS
  • Vaio SVF15AA1QMSW
  • Vaio SVF15AC1QLR
  • Vaio SVF15AC1QLRB
  • Vaio SVF15AC1QLRP
  • Vaio SVF15AC1QLRPS
  • Vaio SVF15AC1QLRW
  • Vaio SVF15AC1QLS
  • Vaio SVF15AC1QLSP
  • Vaio SVF15AC1QLSPS
  • Vaio SVF15AC1QLSW

  Compatible Part Numbers

  • VGP-BPS34

  مشخصات باتری اورجینال لپ تاپ سونی Sony VGP-BPS34

    مشخصات کلی
   • کشور سازنده مونتاژ شده در چین ( Assembled in China )
   • جنس باتری لیتیوم یون ( Li-Ion )
   • نوع باتری داخلی ( Internal )
   • کیفیت اورجینال
   • توضیحات تکمیلی این باتری با همان مواد و کیفیت به کار رفته در باتری اورجینال به سفارش از کشور چین ساخته شده ، در حقیقت به غیر از موارد خاص به طور کلی کلیه باتری های وارداتی اورجینال موجود در ایران به علت قیمت های بالای کپی رایت، به سفارش خود کمپانی های سازنده لپ تاپ نمی باشند ، به طور مثال قیمت یک باتری اورجینال در وب سایت رسمی کمپانی با اعمال کپی رایت حدود 100 دلار می باشد. کلیه باتری های لپ تاپ توسط سه کارخانه بزرگ در چین تولید می شوند، این کارخانه ها بسته به سفارش دریافتی کیفیت مورد نظر را ساخته و ارسال می کنند. در بازار باتری اورجینال موجود در ایران به چهار مدل باتری اورجینال بر میخوریم: 1: باتری اورجینال تقلبی ( فروش به نام اصلی اما تقلبی ، نتیجه خرید از مرجع نامعتبر ) 2 : استوک یا دست دوم که از روی دستگاه باز می شود ( مدت زمان کارکرد این باتری مشخص نیست و خرید آن هم پیشنهاد نمی شود ) 3: کالای اورجینالی ( Genuine ) که باید از خود کمپانی با قیمت حدود 100 دلار تهیه کرد ( البته خود کمپانی هم از همان سه کارخانه موجود در چین کیفیت مورد نظرش را سفارش می دهد ) 4: کالایی که به سفارش از چین با کیفیت مشابه اورجینال ساخته و ارسال می شود. این باتری در کیفیت اورجینال ، از نوع چهارم بوده و کیفیتی مشابه باتری اصلی خود لپ تاپ را دارا می باشد.
    مشخصات فنی
   • تعداد سلول ها 6 سلولی
   • گنجایش 3650 میلی آمپر ساعت
   • ولتاژ 11.1 ولت
   • توان 41 وات ساعت

   دیدگاهها

   هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

   اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “باتری اورجینال لپ تاپ سونی Sony VGP-BPS34”

   اطلاعات فروشنده

   شهر باتری مدت زمان عضویت در شهر باتری:۲ سال
   ۹۴% ۱۰۳
   رضایت خرید : ۹۴ % / (۱۰۳) رای
   • کاملا راضی ۷۳.۷۹ ٪
   • راضی ۲۲.۳۳ ٪
   • نظری ندارم ۰.۰۰ ٪
   • ناراضی ۰.۰۰ ٪
   • کاملا ناراضی ۰.۰۰ ٪
   آخرین امتیازهای این فروشنده
   • باتری اورجینال لپ تاپ ایسوس ASUS N56
  • باتری اورجینال لپ تاپ ایسوس Asus N552 A41N1501
  • باتری اورجینال لپ تاپ ایسوس ASUS N56
  • باتری اورجینال لپ تاپ ایسوس Asus N552 A41N1501
  • مقایسه ( 0 مورد )